+48 535 825 607

Bezpieczeństwo żywności – monitoring HACCP – monitoring DDD

Monitoring HACCP

– z myślą o bezpieczeństwie żywności

Monitoring HACCP jest obowiązkiem prawnym dotyczącym wszystkich podmiotów, których działalność związana jest w dowolnym stopniu z żywnością. Dotyczy więc zarówno fabryk, dużych zakładów i firm produkcyjnych, jak i mniejszych, zajmujących się przetwarzaniem żywności, magazynowaniem, dystrybuowaniem. Konieczność wdrożenia monitoringu HACCP dotyczy także restauracji i sklepów. HACCP gwarantuje konsumentom bezpieczeństwo żywności i chroni ich przed chorobami związanymi z występowaniem szkodników i gryzoni.
Nie może i nie powinien być to tylko kolejny obowiązek do spełnienia. Monitoring HACCP bowiem chroni żywność przed wtargnięciem szkodników, a więc i rozprzestrzenianiem chorób wśród konsumentów, którymi wszyscy jesteśmy. Jego właściwa realizacja chroni także firmę przed zniszczeniem wizerunku i utratą zaufania klientów. Informacje o znalezionych w produktach żywnościowych insektach rozchodzą się błyskawicznie, a firma może ponieść ogromne straty w wyniku zakażeń, także straty finansowe.

Monitoring HACCP

– zapraszamy firmy z Wrocławia i okolic

Prowadzenie monitoringu należy powierzać firmom posiadającym doświadczenie, dzięki któremu będzie on realizowany efektywnie. Tu nie może być miejsca na żadne kompromisy – przeoczenia mogą skutkować inwazją insektów i gryzoni. Firma DezPest ma wypracowany zestaw zasad i kroków – są one dla nas podstawą efektywności monitoringu. Nie zaniedbujemy żadnego z obszarów HACCP, to połączenie wszystkich kroków w jedno działanie daje gwarancję skuteczności.
Zbieramy jak najwięcej informacji o firmie, lokalizujemy najsłabsze punkty w zakładzie czy fabryce, przekazujemy zestaw zaleceń, rozmieszczamy pułapki i trucizny oraz odpowiednio je oznaczamy, monitorujemy ich stan (wymieniamy i uzupełniamy jeśli to konieczne), szkolimy personel, prowadzimy dokumentację. Warto nam zaufać – nasza obsługa jest kompleksowa. Do zwalczania gryzoni i insektów używamy najlepszych dostępnych środków chemicznych. Zapraszamy!